Sunday, January 19, 2020
Misyon: Perakende sektöründe rekabet adaletinin sağlanacağı yasal düzenlemelerde etkinlik gösterip, bilgi ve tecrübe paylaşımının yaratacağı sinerjiyle yerel zincirlerin sürekli gelişimini sağlamak.
Vizyon: Perakende sektöründe yerel zincirlerin ulusal pazardaki paylarını arttırarak markalaşmalarını sağlamak.
 
AMAÇLAR :
Sektöründe faaliyet gösteren firmalar arasında uyum, güven ve iş birliğini sağlamak, 
Sektörü ilgilendiren yasal çalışmalara katkıda bulunmak,
Eğitim faaliyetleri ile perakendecilerin ticari, sosyo-ekonomik, eğitim ve kültürel düzeylerini gelişmesini sağlamak,
Tüketicilerin doğru alış veriş yapmaları için gerekli önlemleri almak,
Toplumda tüketim kalitesini arttırmak,
Meslek ilkelerine uyulmasını ahilik anlayışı ile gözeterek mesleğin onurunu korumak,
Teknoloji paylaşımını, fikir alışverişini ve koordinasyonu temin etmek,
Üyelerinin daha ileri bir düzeye ulaşmalarına yardımcı olmak için, gereken her türlü faaliyette bulunmak,
Sektörel anlamda insan kaynakları bölümünü de oluşturarak, yeterli ve yetkin eleman desteğini sağlamak.

Bursa Perder Videoları